LABORATÓRNE PLASTY A SPOTREBNÝ MATERIÁL

pipetovacie špičky, kultivácia buniek, skúmavky, malé prístroje, pipetovacia technika, materiál pre PCR a ďalšie

zobraziť katalóg

DÁVKOVANIE KVAPALÍN (LIQUID HANDLING SARTORIUS)

Pipetovacia technika, Fľašové dávkovače, Pipetovacie špičky, Byrety a ďalší spotrebný materiál

zobraziť katalóg

VÁHY A ANALYZÁTORY VLHKOSTI

Analytické váhy, Počítacie váhy, Kompaktné váhy, Vodotesné váhy, Vážiace plošiny, Analyzátory vlhkosti a ďalšie

zobraziť katalóg

MIKROSTRIEKAČKY PRE CHROMATOGRAFIU

Nemecký producent širokej škály mikrostriekačiek pre kvapalnú a plynnú chromatografiu HPLC. 

zobraziť katalóg

DÁVKOVANIE KVAPALÍN

Pipetovacia technika, Fľašové dávkovače, Pipetovacie špičky, Byrety a ďalší spotrebný materiál

VÁHY A ANALYZÁTORY VLHKOSTI

Analytické váhy, Počítacie váhy, Kompaktné váhy, Vodotesné váhy, Vážiace plošiny, Analyzátory vlhkosti a ďalšie

GENETICKÉ FISH SONDY

Americký výrobca vysokokvalitných genetických sónd.