KALIBRÁCIA A SERVIS PIPIET

Spoločnosť ECOMED už od roku 1993 nadviazala spoluprácu s jedným z popredných výrobcov pipetovacej a dávkovacej techniky – firmou BIOHIT (V súčasnosti už SARTORIUS). ECOMED mal od začiatku ambíciu poskytovať komplexné služby aj na tomto poli. Dlhoročné skúsenosti s touto technikou, školenia u výrobcov, zúčastňovanie sa na medzinárodných laboratórnych výstavách nás postupne priviedlo ku poskytovaniu servisných a kalibračných služieb. V súčasnosti ponúkame autorizované servisné služby pre Liquid Handling produkty firmy SARTORIUS-BIOHIT a kontrolu a kalibráciu pipiet všetkých výrobcov pipiet v zmysle normy ISO8655 a v zmysle požiadaviek normy ISO17025.

Upozornenie : Pred odoslaním pipiet na servis alebo kalibráciu je nutné vyplniť “OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR”, ktorého súčasťou je aj POTVRDENIE O DEKONTAMINÁCIÍ. Dekonatminácia pipiet je dôležitá pre bezpečnosť našich technikov pri manipulácií s pipetami. Bez potvrdenia o dekontaminácií nie je možné pristúpiť k servisu alebo kalibrácií pipiet.

Termín kalibrácie si prosím rezervujte osobitne kliknutém na tlačidlo “REZERVOVAŤ TERMÍN”.

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠE SLUŽBY ?

  • Kontrolujeme a kalibrujeme pipety všetkých výrobcov.
  • V rozsahu od 0.1 ul až po 10.000 ul
  • Základný servis v cene služby (rozobratie pipety, vyčistenie, premazanie piestov)
  • V cene je už zahrnutá aj práca technikov
  • Vyškolení a skúsení technici – garancia kvality meraní a výsledkov
  • Edukačná činnosť poradenstvo a autorizovaný servis
  • Viac ako 25 ročné skúsenosti s kalibráciou a servisom pipiet
  • Pipety kalibrujeme obratom zväčša ich máte naspäť do 3 pracovných dní!

AUTORIZAČNÝ LIST

Autorizovaný servis Liquid Handling produktov firmy SARTORIUS

Spoločnosť ECOMED je autorizovaným servisným strediskom produktov firmy SARTORIUS pre Slovenskú republiku – mechanické a elektronické pipety, pipetovacie pištole, fľašové dávkovače a byrety a ďalšie

Sme hrdí na to, že môžeme našim cteným zákazníkom poskytovať komplexné kalibračné a servisné služby.

Kalibračné služby poskytujeme už viac ako 20 rokov a v súčasnosti sa snažíme tieto služby zefektévniť tak, aby mali manažéri kvality v jednotlivých laboratóriach s pipetami a ich overovaním čo najmenej starostí. V súčasnosti je už možná on-line rezervácia formou rezervačného kalendára. V objednávkovom formuláry je možné zvoliť monitorovanie intervalu kalibrácie, takže sa už o to nebudete musieť starať.

Kalibráciu vykonávame v zmysle normy ISO8655 a naše kalibračné laboratórium PIPETTE LAB spĺňa náročné požiadavky normy ISO17025.

Spoločnosť ECOMED pôsobí na Slovenskom a Českom trhu už od roku 1990.

Nenechávajte nič na náhodu, pretože experti uvádzajú, že už 5% chyba môže mať vážny vplyv na konečný výsledok. Ak uvážime, že v súčasnosti sa pipetuje stále menší objem (molekulárna biológia, PCR a pod.) tak je pipetovať presne a správne tak malé objemy ešte oveľa väčšia výzva!

www.ecomed.sk, [email protected], Tel : 041/500 67 44

KONTORLA TEPLOMEROV A VLHKOMEROV

3 bodová kalibrácia teplomerov

Ponúkame Vám kontrolu teplomerov porovnávacou metódou s metrologicky overenými etalónmi. Overujeme teplomery všetkých typov. V súčasnosti overujeme a kontrolujeme už aj vlhkomery.

PREDNÁŠKA – PIPETOVANIE POD KONTROLOU

Prednášku uskutočňujeme zdarma na naše náklady. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe sa stále znižuje pipetovaný objem (PCR, molekulárna biológia a pod.) a na samotné pipetovanie vplýva množstvo faktorov, odporúčame Vám túto prednášku do pozornosti. Experti uvádzajú, že už 5% chyba môže mať vážny vplyv na konečný výsledok. Nenechávajte preto nič na náhodu!

Motto : “Bez ohľadu na to či použijete v rámci vašej analytickej práce miliónové stroje a drahé sety a/alebo materiál, ak zle napipetujete, nebudete mať správne výsledky !

Autorizovaný servis Liquid Handling produktov firmy SARTORIUS

Spoločnosť ECOMED je autorizovaným servisným strediskom produktov firmy SARTORIUS pre Slovenskú republiku – mechanické a elektronické pipety, pipetovacie pištole, fľašové dávkovače a byrety a ďalšie

PREDNÁŠKA – VYBERÁME SI SPRÁVNE LABORATÓRNE OCHRANNÉ RUKAVICE ?

Prednáška o ochrane zdravia. Naše skúsenosti z terénu ukazujú, že výber ochranných rukavíc sa často podceňuje a vo väčšine prípadov je jediným rozhodujúcim kritériom najnižšia cena. Nezabúdajte prosím na to, že v laboratóriu sú pracovníci denno denne vystavovaní rizku ohrozenia ich zdravia. Táto prednáška Vás oboznámi akým spôsobom by ste mali pristupovať k výberu laboratórnych ochranných rukavíc. Oboznámi Vás s príslušnými normami a legislatívou, ktoré je nutné aspoň čiastočne ovládať, aby ste vybrali pre Vaše potreby naozaj najvhodnejšie ochranné rukavice.

Prednášku uskutočňujeme zdarma na naše náklady.