Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

CHLADNIČKY PRE SKLADOVANIE HORĽAVÝCH A PRCHAVÝCH LÁTOK

Chladničky Labcold Sparkfree sú navrhnuté pre laboratórnu bezpečnosť. Všetky možné zdroje vznietenia, ako je termostat, sa nachádzajú mimo vnútra chladničky. Vo vnútri chladničky teda nehrozí vzplanutie. Eliminuje sa iskra, ktorá by mohla zapáliť horľavé látky alebo ich výpary.

Pre zvýšenú bezpečnosť sú všetky chladničky Labcold Sparkfree vybavené zámkom, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu a sú vybavené zvukovým a vizuálnym alarmom vysokej a nízkej teploty a otvorených dverí.

K dispozícii vo veľkostiach od kompaktného stolového modelu až po veľkú voľne stojacu chladničku, aby sa tieto laboratórne chladničky plne prispôsobily Vašej potrebe.

VAROVANIE: V týchto chladničkách neskladujte otvorené nádoby s prchavými alebo horľavými látkami! 

Máte otázky? Neváhajte sa nás opýtať.

+421 41 500 67 44

[email protected]