Showing 1–20 of 25 results

PCR platničky

Kľúčom k úspešným PCR – testom je aj spotrebný materiál so zaručenou a stálou kvalitou. Ponúkame Vám komplexnú škálu PCR spotrebného materiálu, ktoré pokryjú všetky Vaše potreby. V ponuke je široká škála PCR skúmaviek, PCR strípov, PCR platničiek ako aj krycie fólie rohože. Aplikačné možnosti prekrývania PCR platničiek si môžete stiahnuť v PDF dokumentoch nižšie.

 MOŽNOSTI PREKRÝVANIA PCR PLATNIČIEK (SVK)

 KRYCIE FÓLIE – POPIS A VLASTNOSTI (SVK)

96-jamkové bez obruby (Non-Skirted)

PCR platnička bez obruby, nízky profil, biela

96-jamkové bez obruby (Non-Skirted)

PCR platnička bez obruby, nízky profil, čierna

96-jamkové bez obruby (Non-Skirted)

PCR platnička bez obruby, nízky profil, prirodzená

96-jamkové bez obruby (Non-Skirted)

PCR platnička bez obruby, štandardný profil, biela

96-jamkové bez obruby (Non-skirted) vyvýšené jamky

PCR platnička bez obruby, štandardný profil, prirodzená, vyvýšené jamky

96-jamkové s obrubou (Skirted)

PCR platnička plný okraj, nízky profil, biela

96-jamkové, s polovičným profilom (Semi-skirted)

PCR platnička polovičný okraj a vyvýšený lem, TAQMan® Style, prirodzená

96-jamkové, s polovičným profilom (Semi-skirted)

PCR platnička polovičný okraj, nízky profil, biela

96-jamkové, s polovičným profilom (Semi-skirted)

PCR platnička polovičný okraj, nízky profil, prirodzená

96-jamkové, s polovičným profilom (Semi-skirted)

PCR platnička polovičný okraj, štandardný profil, biela