KONTROLA TEPLOMEROV A VLHKOMEROV

3 bodová kalibrácia teplomerov

Ponúkame Vám kontrolu teplomerov porovnávacou metódou s metrologicky overenými etalónmi. Overujeme teplomery všetkých typov. V súčasnosti overujeme a kontrolujeme už aj vlhkomery.

OBJEDNÁVKOVý FORMULáR