PREDNÁŠKA – PIPETOVANIE POD KONTROLOU

Prednášku uskutočňujeme zdarma na naše náklady. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe sa stále znižuje pipetovaný objem (PCR, molekulárna biológia a pod.) a na samotné pipetovanie vplýva množstvo faktorov, odporúčame Vám túto prednášku do pozornosti. Experti uvádzajú, že už 5% chyba môže mať vážny vplyv na konečný výsledok. Nenechávajte preto nič na náhodu!

Motto : “Bez ohľadu na to či použijete v rámci vašej analytickej práce miliónové stroje a drahé sety a/alebo materiál, ak zle napipetujete, nebudete mať správne výsledky !

 

Autorizovaný servis Liquid Handling produktov firmy SARTORIUS

Spoločnosť ECOMED je autorizovaným servisným strediskom produktov firmy SARTORIUS pre Slovenskú republiku – mechanické a elektronické pipety, pipetovacie pištole, fľašové dávkovače a byrety a ďalšie