ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ECOMED bola založená rok po zmene režimu v bývalej Československej republike, teda v roku 1990. Od samého počiatku sa orientovala na laboratórne prístroje, pomôcky a diagnostiká najmä pre medicínske laboratóriá, no mala tiež ambície ponúkať laboratórne prístroje a nástroje do oblasti ekológie. Spojenie týchto dvoch oblastí sa objavilo napokon aj v názve spoločnosti. ECOMED sa orientoval predovšetkým na francúzske firmy, pôsobiace na poli medicínskej laboratórnej techniky

1990 PRVÉ SPOLUPRÁCE

  • MELET SCHLOESING- počítače krviniek
  • LISABIO- biochemické analyzátory a počítače krviniek
  • SEBIA- ELFO – systémy, ELFO – súpravy
  • MELET SCHLOESING- počítače krviniek
  • CHEMELEX-biochemické, diagnostické súpravy.
  • DIAGNOSTICA STAGO – hemokoagulácia

1993 ROZŠIROVANIE PORTFÓLIA FIRMY

Napriek tomu, že už v prvých rokoch existencie firmy vznikla pomerne široká ponuka, ktorá znamenala dosť veľké nároky na odbornosť a zabezpečovanie servisu, firma pokračovala v postupnom rozširovaní svojho portfólia. A tak v roku 1993 pribudli do našej ponuky unikátne pH-metre holandskej firmy SENTRON, založené na progresívnej technológii merania pH- na princípe ISFET (poľom riadený, ionselektívny tranzistor) umožňujúce dovtedy nerealizovatlné aplikácie merania pH a prinášajúci mnohé ďalšie výhody. V tom istom roku sme začali aj spoluprácu s tiež veľmi progresívnou fínskou firmou BIOHIT, vyrábajúcou vysoko kvalitné mechanické pipety a v tom čase úplne nové elektronické pipety. V tom istom roku – po rozdelení Československa sme zaradili do našej ponuky aj generátory anaerózy a mikrobiologické pomôcky firmy MIRAKO.

DÔVERYHODNÁ FIRMA

Spoločnosť ECOMED sa môže popíšiť certifikátom “Dôveryhodná firma”. Tento certifikát sme získali opakovane už od roku 2016.