Showing 1–20 of 58 results

Pre viac drog naraz-Nádobky

10-násobný drogový test nádobka

Pre viac drog naraz-Nádobky

10-násobný drogový test nádobka

Pre viac drog naraz-Hrebeň

10-násobný drogový test z moču

Pre viac drog naraz-Hrebeň

3-násobný drogový test z moču

Pre viac drog naraz-Hrebeň

5-násobný drogový test z moču

Pre viac drog naraz-Nádobky

6-násobný drogový test nádobka

Pre viac drog naraz-Nádobky

6-násobný drogový test nádobka

Pre viac drog naraz-Nádobky

6-násobný drogový test nádobka

Pre viac drog naraz-Hrebeň

7-násobný drogový test z moču

Pre viac drog naraz-Nádobky

7-násobný drogový test nádobka

Pre viac drog naraz-Hrebeň

8-násobný drogový test z moču

Kvapalné reagencie pre stanovenie limitov drog

AMFETAMÍN EIA v moči. 1×105 mL / 1×38 mL

Kvapalné reagencie pre stanovenie limitov drog

AMFETAMÍN EIA v moči. 2×21 mL / 2×8 mL

1-násobné-Prúžkové

AMFETAMÍN rýchly močový test