PREDNÁŠKA – VYBERÁME SI SPRÁVNE LABORATÓRNE OCHRANNÉ RUKAVICE ?

Prednáška o ochrane zdravia. Naše skúsenosti z terénu ukazujú, že výber ochranných rukavíc sa často podceňuje a vo väčšine prípadov je jediným rozhodujúcim kritériom najnižšia cena. Nezabúdajte prosím na to, že v laboratóriu sú pracovníci denno denne vystavovaní rizku ohrozenia ich zdravia. Táto prednáška Vás oboznámi akým spôsobom by ste mali pristupovať k výberu laboratórnych ochranných rukavíc. Oboznámi Vás s príslušnými normami a legislatívou, ktoré je nutné aspoň čiastočne ovládať, aby ste vybrali pre Vaše potreby naozaj najvhodnejšie ochranné rukavice.

Prednášku uskutočňujeme zdarma na naše náklady.