Reklamačné podmienky

 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení

závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať : 

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu -

Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED, Dlhá 95, 010 09 Žilina. Preprava je hradená stranou kupúceho. 

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri

dodávke. K tovaru  priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas

prepravy dôjsť k  polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na

dobierku, v takom  prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru

obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu

prípadnému  poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K

tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list

a iné.  Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a

škôd z  neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou 

manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na 

reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U 

zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O 

vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete 

informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním 

obchodných podmienok.


Produkty

Novinky

Unikátne magnetické miešačky firmy 2MAG

Opätovne rozširujeme naše portfólio o unikátne produkty. Magnetické miešačky nemeckej firmy 2MAG sú unikátne z niekoľkých pohľadov. Vynikajú najmä svojím prevedením (krytie až do IP68 teda plná vodotesnosť). čistými líniami,a kompaktnosťou.Telá miešačiek sú vyrobené zo 100% antikorovej ocele.

Zverejnené 30.5.2018 11:39

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog