SLUŽBY

KONTROLA, SERVIS A KALIBRÁCIA PIPIET

 

Ponúkame Vám kalibráciu pipiet gravimetrickou metódou podľa normy ISO 8655.

Za nasledujúcich podmienok : 

 • pre nastaviteľné pipety pre 3 objemy: maximálny, 50%-ny a minimálny objem pipety
 • na jednej objemovej hladine sa vykonáva 10 meraní
 • pre pipety s pevným objemom pre 1 objem
 • súčasťou kalibrácie je dekontaminácia pipety a vyčistenie piestovej zostavy a namazanie piestu vazelinou
 • vyhodnotenie kalibrácie špeciálnym programom firmy Biohit ProSoft 3
 • po ukončený kalibrácie vystavíme kalibračný certifikát
 • certifikát obsahuje: údaje o pipete, podmienky prostredia (teplota, vlhkosť, atmosferický tlak) pri kalibrácii, jednotlivé merania (10) v mg pre uvedené objemy, systematické a náhodné chyby, celkové hodnotenie a schválenie
 • doporučené opakovanie kalibrácie: minimálne 1x za rok(dĺžka tohto intervalu závisí ale od viacerých okolností, napríklad od nárokov na presnosť a správnosť pipetovania, od druhu pipetovaných médií – ich agresivity – ako aj od počtu osôb, ktoré s pipetou pracujú!). V prípade záujmu Vám radi pošleme pojednanie „Ako často kontrolovať a kalibrovať“

VZOR KALIBRAČNÉHO CERTIFIKÁTU

 DEKONTAMINAČNÝ PROTOKOL

KONTROLA TEPLOMEROV

Za nasledujúcich podmienok:

 • 3 bodová kalibrácia teplomerov
 • Štandardne kalibrované teploty pre chladničková teplomery 2°C, 5°C, 8°C
 • Štandardne kalibrované teploty pre mrazničkové teplomery 0°C, -6°C, -18°C
 • Štandardne kalibrované teploty pre izbové teplomery 5°C, 23°C, 35°C
 • Štandardne kalibrované teploty pre vpichové teplomery 30°C, 50°C, 100°C,150°C,200°C (podľa typu teplomera)
 • Kalibračné teploty si v prípade potreby môže určiť zákazník
 • Kalibrácia sa vykonáva pomocou etalónov a kalibrátorov
 

 VZOR KALIBRAČNÉHO CERTIFIKÁTU


ODBORNÉ PREDNÁŠKY

Na témy : 

 • PIPETOVANIE
 • ZÁSADY SPRÁVNEHO PIPETOVANIA
 • MERANIE TEPLOTY
 

 

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

 

 

Na všetky produkty v našom portfóliu vykonávame tak záručný ako aj pozáručný servis. 

Produkty

Novinky

Formuláre a prihlísenie

Zverejnené 13.11.2018 8:29

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog