O NÁS

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI ECOMED

Spoločnosť ECOMED bola založená rok po zmene režimu v bývalej Československej republike, teda v roku 1990. Od samého počiatku sa orientovala na laboratórne prístroje, pomôcky a diagnostiká najmä pre medicínske laboratóriá, no mala tiež ambície ponúkať laboratórne prístroje a nástroje do oblasti ekológie. Spojenie týchto dvoch oblastí sa objavilo napokon aj v názve spoločnosti. Ecomed sa orientoval predovšetkým na francúzske firmy, pôsobiace na poli medicínskej laboratórnej techniky:

MELET SCHLOESING- počítače krviniek
LISABIO- biochemické analyzátory a počítače krviniek
SEBIA- ELFO - systémy, ELFO - súpravy
BIOART-agregometre
NACHET-mikroskopy a imerzný olej
CHEMELEX-biochemické, diagnostické súpravy. O niekoľko rokov neskôr pribudli k uvedeným komoditám aj koagulometre a široká škála hemokoagulačných diagnostík firmy DIAGNOSTICA STAGO
ELTECO-Čoskoro sa ukázalo, že viaceré laboratórne prístroje, najmä biochemické a hematologické analyzátory sú citlivé, resp. môžu byť poškodzované výkyvmi a výpadkami elektrickej siete. Preto sme začali spoluprácu so slovenským výrobcom zdrojov nepretržitého napájania (UPS)-firmou ELTECO. Tento krok-dodávať takéto prístroje sa ukázal ako jednoznačne správny a tieto zdroje chránili a chránia spoľahlivo tieto prístroje.

Napriek tomu, že už v prvých rokoch existencie firmy vznikla pomerne široká ponuka, ktorá znamenala dosť veľké nároky na odbornosť a zabezpečovanie servisu, firma pokračovala v postupnom rozširovaní svojho portfólia. A tak v roku 1993 pribudli do našej ponuky unikátne pH-metre holandskej firmy SENTRON, založené na progresívnej technológii merania pH- na princípe ISFET (poľom riadený, ionselektívny tranzistor) umožňujúce dovtedy nerealizovatlné aplikácie merania pH a prinášajúci mnohé ďalšie výhody. V tom istom roku sme začali aj spoluprácu s tiež veľmi progresívnou fínskou firmou BIOHIT, vyrábajúcou vysoko kvalitné mechanické pipety a v tom čase úplne nové elektronické pipety. V tom istom roku - po rozdelení Československa sme zaradili do našej ponuky aj generátory anaerózy a mikrobiologické pomôcky firmy MIRAKO.

V roku 1995 ukončila činnosť firma CHEMELEX , a tak biochemické a serologické súravy tejto firmy nahradili ešte kvalitnejšie produkty španielskej firmy SPINREACT, s ktorou spolupracuje ECOMED dodnes.
V roku 1998 sme začali spolupracovať s anglickou firmou ETI, vyrábajúcou širokú škálu teplomerov a vlhkomerov. Správna laboratórna prax si totiž vyžaduje sledovanie týchto fyzikálnych veličín tak v laboratórnych prístrojoch, ako aj (a najmä) v chladničkách a mrazničkách, v ktorých sa skladuje biologický materiál a rôzne súpravy a reagencie. Približne v tom istom čase sme začali ponúkať širokú škálu podporných laboratórnych prístrojov, akými sú odstredivky, laminátne boxy, hlboko mraziace skrine, sušičky, inkubátory a podobné prístroje. Do našej ponuky sme zaradili aj vynikajúce váhy japonskej firmy AND a súpravy na zisťovanie fagocytárnej schopnosti firmy ARTIM. Hoci firma ECOMED nemala, a nemá, ambície ponúkať kompletné spektrum laboratórneho vybavenia, rozširovanie ponuky sa tým ešte neukončilo. Približne v roku 2000 sme rozšírili náš sortiment o genetické FISH-sondy anglickej firmy CYTOCELL a neskôr KREATECH , ako aj o vynikajúce ELISA sety firmy GENESIS a špeciálne diagnostické súpravy na sledovanie oxidačného stresu firmy OXIS. Pribudla tiež široká škála veľmi kvalitných podporných laboratórnych prístrojov značky STUART a genetické médiá firmy EUROCLONE.

Pri súčasnom dynamickom vývoji, najmä v rozvinutých priemyselných krajinách, dochádza k neustálym zmenám - k predaju firiem, k ich zlučovaniu, či premenúvaniu. No napriek týmto pohybom možno označiť ponuku firmy ECOMED za dlhodobo stabilnú. Avšak ECOMED mal od samotného založenia ambíciu poskytovať svojim zákazníkom a obchodným partnerom čo najkvalitnejšie a komplexné služby, a tak napríklad návody na obsluhu, či používanie v jazyku slovenskom boli od samotného začiatku samozrejmosťou. K týmto službám sme neskôr pripojili aj službu kalibrácie pipiet a teplomerov. Prax totiž jednoznačne ukázala, a stále ukazuje, že kvalitné služby si nevyžadujú len veľké a drahé prístroje. Veď konečný výsledok nejakej analýzy môže znehodnotiť napríklad vadná, či zle nakalibrovaná pipeta. Profesionalita si vyžaduje venovať adekvátnu pozornosť každej súčasti analytického procesu! Preto sa usilujeme naďalej skvalitňovať tieto naše služby. Naviac sa snažíme podporiť profesionálnu úroveň v laboratóriach aj odbornými článkami a prednáškami.

Pred 8 rokmi sme začali spoluprácu s nemeckou firmou Starlab a našu ponuku sme tak obohatili o široký a veľmi kvalitný sortiment laboratórnych plastov okrem iného aj pre PCR. V tejto ponuke je aj široká škála pomôcok a podporného materiálu, ktorý môže prispieť výrazne k zvýšeniu kvality, profesionality a bezpečnosti laboratórnej práce.

Najnovšie sme nadviazali aj spoluprácu s firmou SHIELD Scientific, ktorá vyrába ochranné rukavice s unikátnymi vlastnosťami a výnimočnou chemickou ochranou. Portfólio sme rozšírili aj o mikrostriekačky pre chromatografiu firmy Setonic, unikátne magnetické miešačky firmy 2MAG a trepačky a miešačky firmy Edmund Buhler.  

Na záver tejto stručnej histórie firmy ECOMED chceme vyjadriť nádej, že sme našim cteným zákazníkom poskytli za takmer 29 rokov existencie firmy aspoň uspokojivé služby. Určite sa jednalo o tisícky servisných zákrokov, desaťtisíce dodávok obchodného tovaru, stovky poradenských služieb, stovky účastí na kongresoch, konferenciách a seminároch, či výstavách. Nazdávame sa, že už je za čím sa obzrieť a čo hodnotiť.


========= ECOMED Váš spoľahlivý partner =========

Produkty

Novinky

Formuláre a prihlísenie

Zverejnené 13.11.2018 8:29

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog