Dekontaminácia povrchov

Kód produktu: MT52Prípravok na čistenie povrchov MT52

Obrázok
Vyžiadať cenovú ponuku: ks

MT52 Prípravok na čistenie povrchov

Vlastnosti:

  • Širokospektrálny bezoplachový dezinfekčný prípravok na báze alkoholu.
  • Bakterícíd, fungicíd, H1N1 virucíd.

Použitie:

Prípravok sa dodáva pripravený na použitie. Prípravkom rovnomerne postriekame povrch, ktorý chceme dezinfikovať, necháme zaschnúť. Doba pôsobenia je min. 3 min. Prípravok je pripravený na použitie bez nutnosti riedenia!

Zloženie:

Účinná látka: 0,7% didecil-dimetyl-amoniumchlorid, 2-propanol, N, N-bis-(3aminopropyl)-dodecilamin, beziónové tenzidy, vonná zložka, voda.

Vlastnosti

Bezfarebný, jemne aromatický alkoholový roztok.

pH pri 20oC je 7,00.

Bod vzplanutia:

  • vodný roztok s obsahom 20% izopropylalkoholu    29°C
  • vodný roztok s obsahom 30% izopropylalkoholu    24°C

Vzduch s obsahom pár izopropylalkoholu je výbušný!

Rozpustnosť

Neobmedzene rozpustný vo vode.

Mikrobiologické vlastnosti

Spĺňa požiadavky medzinárodných noriem. 

Baktericíd, fungicíd, virucíd H1N1.

Požiadavky na manipuláciu a skladovanie

Skladovať v pôvodnom, neporušenom obale na chladnom mieste a chrániť pred teplom a mrazom, oddelene od potravín, nápojov a kyselín.

Pri predpísanom spôsobe skladovania je zaručená kvalita a vlastnosti výrobku počas 3 rokov.

Prípravok sa nesmie dostať do rúk deťom.

R-vety (nebezpečenstvá / riziká)

R10 - mierne horľavý,

R36 - dráždi oči.

S-vety (bezpečnosť používania prípravku)

S2 - chrániť pred deťmi,

S16 - uchovávať mimo zdrojov ohňa, zákaz fajčiť,

S25 - vyhnúť sa kontaktu s očami,

S26 - pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, ukázať obal alebo štítok výrobku,

S46 - pri požití ihneď vyhľadať lekára a ukázať obal alebo štítok výrobku.

Balenie

flakón 750ml

 

Produkty

Novinky

Formuláre a prihlísenie

Zverejnené 13.11.2018 8:29

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog