Biochemické

Biochemické súpravy

Kvalitné biochemické súpravy ako aj kontrolné a kalibračné séra firmy SPINREACT. Pre zistenie cien jednotlivých položiek si prosím vložte položky do košíka a odošlite žiadosť o cenovú ponuku. 

ObrázokKódNázovBalenie, mlVyžiadať cenovú ponuku
n/a1001140FOSFOLIPIDY, Trinder, enz., s kalib.5x10 ml
ks
n/a1001041BILIRUBÍN CELKOVÝ a PRIAMY, Jendrass.2x150 ml
ks
n/a1001043BILIRUBÍN PRIAMY, DMSO2x150 ml
ks
n/a1001042BILIRUBÍN CELK. DMSO2x150 ml
ks
n/a1001044BILIRUBÍN CELKOVÝ a PRIAMY, DMSO2x150 ml
ks
n/a1001291BIELKOVINY, CELK. Biuret Liquid s kalibrátorom2x250 ml
ks
n/a1001025BIELKOVINY, CELK. ultracitlivé, pyrogallol red, moč, liquor, s kalibrátorom2x150 ml
ks
n/a1001390DRASLÍK TBP-Na, s precipitáciou2x50 ml
ks
n/a1001050CK-NAC, UV kin.20x2,5 ml
ks
n/a1001054CK MB, UV imun.6x2,5 ml
ks
n/a1001055CK MB, UV imun. + kontrola19x2,5 ml
ks
n/a1001162AST, kin. UV-IFCC10x50 ml
ks
n/a1001161AST, kin. UV-IFCC10x15 ml
ks
n/a1001155FOSFOR, UV, Liquid, s kalibrátorom2x150 ml
ks
n/a1001150FOSFOR kolorim., s kalibrátorom2x150 ml
ks
n/a1001158FRUCTOZAMIN, s kalibrátorom19x3 ml
ks
n/a1001185GAMA GT, karboxy subs.20x2 ml
ks
n/a1001186GAMA GT, karboxy subs.10x15 ml
ks
n/a1001187GAMA GT, karboxy subs.10x50 ml
ks
n/a1001170ALT, kin. UV-IFCC20x2 ml
ks
n/a1001171ALT, kin. UV-IFCC10x15 ml
ks
n/a1001172ALT, kin. UV-IFCC10x50 ml
ks
n/a1001160AST, kin. UV-IFCC20x2 ml
ks
n/a1001130FOSFATÁZA ALKALICKÁ, kin. DGKC20x3 ml
ks
n/a1001131FOSFATÁZA ALKALICKÁ, kin. DGKC10x15 ml
ks
n/a1001132FOSFATÁZA ALKALICKÁ, kin. DGKC10x50 ml
ks
n/a41254CK MB, imunoinhib. Liquid, kin.UV1x60 ml + 1x15 ml
ks
n/a41201a-AMYLÁZA, CPNPG3 Liquid, mono20x2 ml
ks
n/a1002100SPINTROL N (bovinný)10x5 ml
ks
n/a1002200SPINTROL P (bovinný)10x5 ml
ks
n/a1002010SPINTROL Kalibrátor (bovinný)10x5 ml
ks
n/a1002120SPINTROL-H- Normálny (humánny)4x5 ml
ks
n/a1002210SPINTROL-H- Patologický (humánny)4x5 ml
ks
n/a1002011SPINTROL-H- Kalibrátor (humánny)10x3 ml
ks
n/a1002250BILIRUBÍN- Kontrola, 20mg/dl4x1 ml
ks
n/a1002260CK – CK MB-Kontrola4x3 ml
ks
n/a41272AST, kin. UV-IFCC1x240 ml + 1x60 ml
ks
n/a41270AST, kin. UV-IFCC1x60 ml + 1x15 ml
ks
n/a1001020ALBUMÍN, BCG, Liquid, s kalibrátorom2x250 ml
ks
n/a41222LD kin. UV IFCC, liquid1x240 ml + 1x60 ml
ks
n/a41292GAMA GT, liquid1x240 ml + 1x60 ml
ks
n/a41220LD kin. UV IFCC, liquid1x60 ml + 1x15 ml
ks
n/a41240FOSFATÁZA ALKALICKÁ, DGKC, liq.1x60 ml + 1x15 ml
ks
n/a41242FOSFATÁZA ALKALICKÁ, DGKC, liq1x240 ml + 1x60 ml
ks
n/a41290GAMA GT, liquid1x60 ml + 1x15 ml
ks
n/a41202a-AMYLÁZA, CPNPG3 Liquid, mono2x60 ml
ks
n/a41280ALT, kin. UV-IFCC, liquid1x60 ml + 1x15 ml
ks
n/a41285ALT, kin. UV-IFCC, liquid1x240 ml + 1x60 ml
ks
n/a33903HDL / LDL-Kalibrátor,humánny4x1 ml
ks
n/a1001250LAP kin., NAGEL20x3 ml
ks
n/a1001061VÁPNIK, OCC, v/v2x150 ml
ks
n/a1001065VÁPNIK, arsenazo III3x50 ml
ks
n/a1001350ZINOK, 5-Br-PAPS, kolorim. Test, s kalib.5x10 ml
ks
n/a1001247ŽELEZO, Ferrozine, s kalibrátorom4x50 ml
ks
n/a1001190GLUKÓZA, GOD-PAP, s kalibrátorom4x125 ml
ks
n/a1001192GLUKÓZA, GOD-PAP, s kalibrátorom10x50 ml
ks
n/a1001191GLUKÓZA, GOD-PAP, s kalibrátorom4x250 ml
ks
n/a1001201GLUKÓZA, Hexokináza, s kalibrátorom10x50 ml
ks
n/a1001200GLUKÓZA, Hexokináza, s kalibrátorom1020 ml
ks
n/a1001230Hemoglobin concentr.4x5 ml
ks
n/a1001060VÁPNIK, OCC, R2 konc.2x150 ml
ks
n/a1001241TIBC, satur.-precip.100 testov
ks
n/a1001270LIPIDY CELKOVÉ, fosforvan.2x150 ml
ks
n/a1001080MEĎ 3-, 5- Di Br PAESA (kolorim.), s kalib.5x10 ml
ks
n/a1001370PHI, kin., optim. UV20x3 ml
ks
n/a1001333MOČOVINA UV GLDH vysoká linear., s kalib.10x50 ml
ks
n/a1001332MOČOVINA UV GLDH10x20 ml
ks
n/a1001380SODÍK Mg-Uranylacetate s precipitáciou1x60 ml
ks
n/a1001312TRIGLYCERIDY, GPO-PAP, s kalib.10x50 ml
ks
n/a1001313TRIGLYCERIDY, GPO-PAP, s kalib.4x125 ml
ks
n/a1001310TRIGLYCERIDY, GPO-PAP5x10 ml
ks
n/a1001311TRIGLYCERIDY, GPO-PAP10x20 ml
ks
n/a1001221HBDH, kin. IFCC20x3 ml
ks
n/a1001280HORČÍK, calmagite, Liquid, s kalibrátorom2x150 ml
ks
n/a1001360CHLORIDY, kolorim. Liquid, s kalib2x150 ml
ks
n/a1001011KYSELINA MOČOVÁ, URICASE-PAP, s kalibrátorom10x50 ml
ks
n/a1001012KYSELINA MOČOVÁ, URICASE-PAP, s kalibrátorom4x125 ml
ks
n/a1001013KYSELINA MOČOVÁ, URICASE-PAP, s kalibrátorom4x250 ml
ks
n/a1001010KYSELINA MOČOVÁ, URICASE-PAP, s kalibrátorom10x20 ml
ks
n/a41001KYSELINA MOČOVÁ, 2 reagencie, liquid2x250 ml
ks
n/a1001330LAKTÁT, LO-PAP Trinder, s kalibrátorom5x10 ml
ks
n/a1001275LIPÁZA kin. Liquid, 2 reagencie4x10 ml + 1x8 ml
ks
n/a1001260LD kin. UV IFCC20x3 ml
ks
n/a1001121FOSFATÁZA KYSLÁ, kin., Hilman18x2 ml
ks
n/a1001122FOSFATÁZA KYSLÁ, kin., Hilman10x15 ml
ks
n/a1001117KREATINÍN, kin. Enz Trinder.240+80 ml
ks
n/a1001115KREATINÍN, kin. Enz Trinder.30x10 ml
ks
n/a1001090CHOLESTEROL, CHOD-PAP, s kalib.10x50 ml
ks
n/a1001093CHOLESTEROL, CHOD-PAP, s kalib.4x250 ml
ks
n/a1001097CHOLESTEROL HDL, direct1x30 ml + 1x10 ml
ks
n/a1001096CHOLESTEROL HDL, direct1x60 ml + 1x20 ml
ks
n/a1001098CHOLESTEROL HDL, direct1x240 ml + 1x80 ml
ks
n/a1001102CHOLINESTERÁZA, kin. 2 reagencie, butyrylcholín4x50 ml + 4x3 ml
ks
n/a1001100CHOLINESTERÁZA, dibucain, thiocholín20x3 ml
ks
n/a1001101CHOLINESTERÁZA, butyryl thiocholín1x5 ml
ks
n/a1001111KREATINÍN, kin. Test Jaffe, s kalib.2x150 ml
ks
n/a1001113KREATINÍN, kin. Test Jaffe, s kalib.4x250 ml
ks
n/a1001125FOSFATÁZA KYSLÁ, 2 reagencie5x21 ml + 5x7 ml
ks

Produkty

Novinky

Formuláre a prihlísenie

Zverejnené 13.11.2018 8:29

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog