Antibakteriálne a antiplesňové prostriedky

Kód produktu: MT28B1MT28 čistiaci a dezinfekčný prostriedok - 1 liter

Obrázok
Vyžiadať cenovú ponuku: ks

MT28 Čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Vlastnosti:

  • Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na povrchy v potravinárskom priemysle, ručnú dezinfekciu prostriedkov (náradie).
  • Povrchová dezinfekcia umývateľných stien, podláh, použitých zariadení.
  • Antimikrobiálne spektrum: baktericíd, fungicíd, H1N1 virucíd. Zneškodňuje adenovírus (predpis č. 14476)

Použitie:

Prípravok sa dávkuje na ručné umývanie  dávkovačom, alebo sa  naleje z fľaše priamo do umývacieho drezu. Pri čistení povrchov nanesieme vhodnú koncentráciu roztoku obvyklým spôsobom, alebo nastriekame z fľaše

s rozprašovačom. Po uplynutí predpísanej doby pôsobenia treba zvyšky prípravku dôkladne opláchnuť pitnou vodou. Odporúčaná koncentrácia 0,5 až 2%. 

Dezinfekčné pôsobenie: na povrchy v potravinárskom priemysle, kuchynské povrchy, zariadenia, náradie použiť minimálne roztok s 2% koncentráciou o teplote 55oC a nechať pôsobiť 5 min.

Pre čistenie podláh, umývateľných stien a povrchov zariadení je potrebné zarobiť čerstvý roztok s koncentráciou 2% a teplotou 40oC. Roztok v koncentrácii 2% pri pôsobení 5 min. je baktericídny, pri pôsobení 10 min. je baktericídny a yesticídny (ničí kvasinky), pri pôsobení 20 min. je baktericídny a fungicídny.

V koncentrácii 0,5% pri pôsobení 1 min. je H1N1 vírucidný, pri 60 min. ničí adenovírus. 

Zloženie :

Účinná látka: 2% benzyl-alkyl (C8-18) - dimetylamóniumchlorid, sodná soľ 4-aelkil benzosulfonát, hydroxid sodný, síran sodný - lauriléter, butylglykol.

Vlastnosti :

Bezfarebná alebo bledožltá tekutina slabo opálovej vône. 

pH (20°C) 6,80.

Bod vzplanutia: neuvádza sa.

Rozpustnosť: tekutina ľahko rozpustná vo vode.

Mikrobiologické vlastnosti

Spĺňa požiadavky medzinárodných noriem. 

Ničí: baktérie, fungicídy, vírus H1N1, adenovírus.

Požiadavky na manipuláciu a skladovanie

Skladovať v pôvodnom,  neporušenom obale na chladnom mieste a chrániť pred teplom a mrazom, oddelene od potravín, nápojov a kyselín.

Pri predpísanom spôsobe skladovania je zaručená kvalita a vlastnosti výrobku počas 2 rokov.

Prípravok sa nesmie dostať do rúk deťom!

R-vety (nebezpečenstvá / riziká)

R38 - dráždi pokožku,

R41 - nebezpečenstvo poškodenia očí.

S-vety (bezpečnosť používania prípravku)

S2 - chrániť pred deťmi,

S24/25 - vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami,

S26 - pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc,

S39 - používať ochranné kryty na oči a tvár,

S45 - v prípade nehody alebo nevoľnosti vyhľadať lekársku pomoc. Ak je možné, je potrebné ukázať štítok výrobku.

Balenie

1 litrová fľaša

Produkty

Novinky

Formuláre a prihlísenie

Zverejnené 13.11.2018 8:29

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog