Antibakteriálne a antiplesňové prostriedky

Kód produktu: MT28B10MT28 čistiaci a dezinfekčný prostriedok - 10 litrov

Obrázok
Vyžiadať cenovú ponuku: ks

MT28 Čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Vlastnosti:

  • Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na povrchy v potravinárskom priemysle, ručnú dezinfekciu prostriedkov (náradie).
  • Povrchová dezinfekcia umývateľných stien, podláh, použitých zariadení.
  • Antimikrobiálne spektrum: baktericíd, fungicíd, H1N1 virucíd. Zneškodňuje adenovírus (predpis č. 14476)

Použitie:

Prípravok sa dávkuje na ručné umývanie  dávkovačom, alebo sa  naleje z fľaše priamo do umývacieho drezu. Pri čistení povrchov nanesieme vhodnú koncentráciu roztoku obvyklým spôsobom, alebo nastriekame z fľaše

s rozprašovačom. Po uplynutí predpísanej doby pôsobenia treba zvyšky prípravku dôkladne opláchnuť pitnou vodou. Odporúčaná koncentrácia 0,5 až 2%. 

Dezinfekčné pôsobenie: na povrchy v potravinárskom priemysle, kuchynské povrchy, zariadenia, náradie použiť minimálne roztok s 2% koncentráciou o teplote 55oC a nechať pôsobiť 5 min.

Pre čistenie podláh, umývateľných stien a povrchov zariadení je potrebné zarobiť čerstvý roztok s koncentráciou 2% a teplotou 40oC. Roztok v koncentrácii 2% pri pôsobení 5 min. je baktericídny, pri pôsobení 10 min. je baktericídny a yesticídny (ničí kvasinky), pri pôsobení 20 min. je baktericídny a fungicídny.

V koncentrácii 0,5% pri pôsobení 1 min. je H1N1 vírucidný, pri 60 min. ničí adenovírus. 

Zloženie :

Účinná látka: 2% benzyl-alkyl (C8-18) - dimetylamóniumchlorid, sodná soľ 4-aelkil benzosulfonát, hydroxid sodný, síran sodný - lauriléter, butylglykol.

Vlastnosti :

Bezfarebná alebo bledožltá tekutina slabo opálovej vône. 

pH (20°C) 6,80.

Bod vzplanutia: neuvádza sa.

Rozpustnosť: tekutina ľahko rozpustná vo vode.

Mikrobiologické vlastnosti

Spĺňa požiadavky medzinárodných noriem. 

Ničí: baktérie, fungicídy, vírus H1N1, adenovírus.

Požiadavky na manipuláciu a skladovanie

Skladovať v pôvodnom,  neporušenom obale na chladnom mieste a chrániť pred teplom a mrazom, oddelene od potravín, nápojov a kyselín.

Pri predpísanom spôsobe skladovania je zaručená kvalita a vlastnosti výrobku počas 2 rokov.

Prípravok sa nesmie dostať do rúk deťom!

R-vety (nebezpečenstvá / riziká)

R38 - dráždi pokožku,

R41 - nebezpečenstvo poškodenia očí.

S-vety (bezpečnosť používania prípravku)

S2 - chrániť pred deťmi,

S24/25 - vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami,

S26 - pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc,

S39 - používať ochranné kryty na oči a tvár,

S45 - v prípade nehody alebo nevoľnosti vyhľadať lekársku pomoc. Ak je možné, je potrebné ukázať štítok výrobku.

Balenie

10 litrový kanister

Produkty

Novinky

Pečať spoľahlivosti

Firma ECOMED získala ocenenie Spoľahlivého obchodného partnera

Zverejnené 23.3.2015 10:14

Anketa

Aké objemy pipetujete najčastejšie ?Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog