Antibakteriálne a antiplesňové prostriedky

Kód produktu: MT23B1MT23 na ručné umývanie - 1 liter

Obrázok
Vyžiadať cenovú ponuku: ks

Vlastnosti:

  • Čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre potravinársku prvovýrobu, kuchyne, reštauračné zariadenia.
  • V jednom kroku zároveň čistí, aj dezinfikuje.
  • Baktericíd, fungicíd. 

Použitie:

Tento prípravok na ručné umývanie dávkujeme pomocou pumpy alebo z fľašky priamo do drezu. Na čistenie povrchov nanášame roztok vhodnej koncentrácie bežným spôsobom alebo s použitím rozprašovača. Roztok necháme pôsobiť 2 minúty a potom ošetrované plochy dôkladne opláchneme tečúcou pitnou vodou.

Pre ručné umývanie a čistenie povrchov použijeme 0,5 až 2% koncentráciu roztoku.

Na dezinfekciu je potrebné použiť min. 2% koncentráciu pri teplote 40°C a nechať pôsobiť aspoň 2 minúty

Zloženie

Účinná látka: 3% benzyl alkyl (C8-18)-dimetylamóniumchlorid, natrium-4-alkyl (C10-13)-benzol-sulfonát, natrium-lauril-éter-sulfát, mastný (?) alkohol - polyglykoléter. Vlastnosti

Tekutina opálovej farby s vôňou citróna jemne žltej farby, pH pri 20oC je 5,50. Bod vzplanutia: neudáva sa.

Mikrobiologické vlastnosti

Spĺňa požiadavky medzinárodných noriem. Baktericíd, fungicíd.

Rozpustnosť

Neobmedzene rozpustný vo vode.

Požiadavky na manipuláciu a skladovanie

Skladovať v pôvodnom neporušenom obale na chladnom mieste a chrániť pred teplom a mrazom, oddelene od potravín, nápojov a kyselín. Pri predpísanom spôsobe skladovania je zaručená kvalita a vlastnosti výrobku počas 2 rokov.

Prípravok sa nesmie dostať do rúk deťom!

R-vety (nebezpečenstvá / riziká)

R38 - podráždenie kože,

R41 - poškodenie zraku.

S-vety (bezpečnosť používania prípravku)

S2 - chrániť pred deťmi,

S24/25- vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami,

S26 - pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, ukázať  obal alebo štítok výrobku,

S39 - používať ochranný štít,

S45 - v prípade úrazu alebo nevoľnosti treba vyhľadať lekársku pomoc a ukázať štítok alebo obal prípravku.

Balenie

1 litrová fľaša 

Produkty

Novinky

Formuláre a prihlísenie

Zverejnené 13.11.2018 8:29

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog